Mielipide: Valtiolta vahva tuki Mikkelin vesiosaamiselle

Julkaistu 10.2.2021 18:00 Länsi-Savo

Keskustan toimesta hallitusohjelmaan linjatut ekosysteemisopimukset yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungeille on päätetty. Keskustan toimesta hallitusohjelmaan linjatut ekosysteemisopimukset yliopisto- ja yliopistokeskuskaupungeille on päätetty.

Valmistelua on tehty ministeri Lintilän johtamassa työ- ja elinkeinoministeriössä, Mikkelin kaupungin kanssa. Osaltamme kaupunginhallitus hyväksyi 18.1. yksimielisesti Yhdyskuntavesien kiertotalous -hankkeen sopimuksen. Sopimus on voimassa vuosille 2021 – 2027. Se mahdollistaa uuden puhdistamon yhteyteen tulevan Sinisen biotalouden osaamiskeskuksen, Blue Economy Mikkelin rakentumisen.

Osaamiskeskuksesta tulee valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja kansainvälisesti merkittävä keskittymä, joka tuottaa ratkaisuja maailman vesiongelmiin. Bem toimii veturina, kun Mikkeli ja Miksei Mikkeli tavoittelevat uusia yrityksiä ja jopa satoja uusia työpaikkoja EcoSairilaan. Lappeenrannan yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tuovat keskukseen huippututkimuksen, hankkeessa mukana ovat myös Mikkelin Yliopistokeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja ely-keskus.

Vesistöt ja vesiteknologia ovat Etelä-Savon vahvuuksia, samaan aikaan puhtaasta juomavedestä on maailmalla kasvavaa kysyntää. Ilmastonmuutos myös muuttaa viljely- ja elinoloja seuraavina vuosikymmeninä. Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää, ja uudella Bem-kehittämisalustalla on tarjota ratkaisuja. Samalla vahvistamme aluetaloutta ja luomme työpaikkoja. Vesiliikelaitos tuottaa peruspalveluja. Sillä ei ole oikeutta toimia markkinoilla, eli se ei voi olla Bem:n liiketoimintojen pyörittäjä.

Tehtävään tarvitaan ulkopuolinen yritys, joka tarvitsee kehitystoimintansa käynnistämiseen vedenpuhdistuslaitoksen operointi- ja kunnossapitotoiminnan. Nykyisinkään vedenpuhdistuksessa kaikkea ei tehdä omana työnä. Vesiliikelaitos käyttää merkittävästi ostopalveluja. Keskustan vaatimuksesta kaupunginhallitus määritti kattohinnan ulkopuoliselle operoinnille. Kustannukset eivät saa ylittää vesiliikelaitoksen nykyisiä jäteveden puhdistuskuluja, vain indeksikorotukset sallitaan.

Näiden faktojen perusteella Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 25.1. äänin 39–9 hankkia kehittämiskumppanin vesiosaamiskeskukselle. On aika ottaa kaikki ympäristö- ja taloustehot irti yltiökalliiksi paisuneesta puhdistamohankkeesta. Nyt puhutaan vuosien sitoumuksesta.

Kirsi Olkkonen
Mikkelin kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja, kunnallisvaaliehdokas (kesk.)

Petri Pekonen
Mikkelin kaupunginhallituksen jäsen, kunnallisvaaliehdokas (kesk.)

Pekka Pöyry
Mikkelin kaupunginhallituksen jäsen, kunnallisvaaliehdokas (kesk.)