Äänestä Olkkosen Kirsi 226

Näiden asioiden eteen haluan tehdä työtä Etelä-Savon aluevaltuustossa:

Lähipalveluiden saatavuus

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut ja pelastustoimi sekä vapaa-palokuntien toiminta

Jokaisessa kunnassa vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, isommissa kaupungeissa useampi

Sähköisten ja liikkuvien palveluiden kehittäminen

Erikoissairaanhoidon turvaaminen

Meillä tulee olla täyden palvelun ympärivuorokautinen sairaala ja toimiva ambulanssiverkosto

Palvelut yhdeltä luukulta, palveluiden kehittäminen ja ennaltaehkäisy

Meidän kaikkien, lasten, nuorten, perheiden, ikä-ihmisten tulee saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdeltä luukulta

Ikäihmisten palvelut on turvattava kehittämällä erilaisia palvelu-, hoito- ja asumismuotoja sekä tukemalla omaishoitajien työtä

Meidän kaikkien, myös järjestökentän, osallistuminen yhteisten palveluiden ja ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen on tärkeää

Huolehditaan itse omasta hyvinvoinnistamme

Oikeus hyvinvointiin ja turvalliseen arkeen

Palveluiden saatavuus on turvattava myös maaseudulla. On ehdottoman tärkeää varmistaa palveluiden saatavuus läheltä, olipa kyseessä lasten- tai vanhustenhuolto tai terveyspalvelut.

Arjen turvallisuus on kuntalaisen perusoikeus. Oikeutemme on, että poliisi, ambulanssi tai paloauto tulevat paikalle aina tarvittaessa. Tämä oikeus ei saa olla kiinni postinumerosta tai asuinpaikasta. 

Turvallisuuteen kuuluu myös varmuus siitä, että ikääntyessä on olemassa riittävä turvaverkosto arjesta selviytymiseen. Tehostetun palveluasumisen yksiköitä tarvitaan ehdottomasti myös jatkossa lisää. Tarvitaan ikäihmisten perhehoitoa sekä omaishoitajien tukipalveluita.

Terveellinen ja turvallinen arki ovat elämän peruslähtökohtia

Hyvään arkeen kuuluvat terveet elämäntavat, riittävä vapaa-aika, sekä liikunnan lisääminen omassa elämässä.

Liikunta- ja harrastustiloilla on merkitystä myös asuinkuntaa valittaessa ja siksi Mikkelin ja Etelä-Savon on satsattava laadukkaisiin ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Harrastaminen ei saa olla kiinni varallisuudesta, ei nuorilla eikä aikuisilla.

Hyvinvointi ja liikunta tulee ottaa osaksi työkulttuuria ja vapaa-aikaa. Tulevaisuudessa työnantajia tulee kannustaa lisäämään liikuntaa työpäivien lomaan esim. muuttamalla kokouksia kävelykokouksiksi.

Terveellinen ja turvallinen arki ovat elämän peruslähtökohtia.