Kohti tärkeitä aluevaaleja 23.1.2022

Julkaistu: 1.9.2021 Mikkelin kaupunkilehti

Kuntavaalit on juuri saatu pidettyä, viimeisiä paikkoja jaetaan puolueiden välillä ja valtuustot ovat järjestäytyneet. Uudet vaalit ovat jo kuitenkin ovella. Kuntavaalien aikaan hyväksyttiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö eduskunnassa.  Valtavan valmistelun  ja eri tahojen yhteistyön tuloksena syntyy Suomeen 21 hyvinvointialuetta, joukossa Etelä-Savon maakunnan kuntien muodostama Etelä-Savon hyvinvointialue. Uudistuksen merkitys on suuri kunnille ja hyvinvointialueille.

Jatkossa hyvinvointialueet huolehtivat kuntien sijasta tärkeistä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä. Pidän hyvänä, että maakunnassamme on itse saatu väliaikainen toimielin valmistelemaan muutosta, ennen kuin äänestäjät ovat vaaleissa valinneet päättäjät hyvinvointialueen aluevaltuustoon ja aluehallitukseen. Valmistelutyö on iso ja se ei tapahdu hetkessä. Näen myös tärkeänä, että me Mikkelin kuin muidenkin kuntien valtuutetut tuemme tätä valmistelua ja käymme vuoropuhelua valmistelusta. Valmistelun pitää olla avointa ja siinä tulee huolehtia asukkaiden perusterveydenhuollon lähipalveluista koskien vanhusten palveluita yhtä lailla kuin sairaaloiden tuottamia erikoissairaanhoidon palveluita. Kuntalaisen kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ovat saatavilla turvallisesti ja tasapuolisesti myös 2023 alussa ja niistä kerrotaan selkeästi. Edunvalvonnan kannalta eletään tärkeitä hetkiä, minkä suuruiseksi tulevan hyvinvointialueen lopullinen rahoitus maakunnassamme muodostuu. Tavoite on saada vahvat toimijat hoitamaan tulevan hyvinvointialueemme palveluita ja rakenteita ja turvaamaan palvelut asukkaille.

Haastan Mikkelin luottamushenkilöt, muut puolueet, sidosryhmät eri toimijat vahvaan keskusteluun tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asioista.

Kirsi Olkkonen
Mikkelin kaupunginvaltuutettu (kesk)
Valtuustoryhmän puheenjohtaja