Etelä-Savo kehittyy, jos me niin haluamme!

Etelä-Savo kehittyy, jos me niin haluamme!

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksen valtakunnallisesti jäätyä odottamaan vaalien jälkeistä aikaa, me voisimme hyödyntää Etelä-Savossa hyvän valmistelun ansiosta saatua runsasta tietoa mm. maakuntamme taloudellisesta tilanteesta ja toimintatavoista. Valmistelu ei ole mennyt hukkaan. Me olemme joutuneet miettimään laajalla verkostolla, miten palveluita saadaan järjestettyä ja toteutettua vakituisille ja vapaa-ajanasukkaille?

Kun maakunnassamme ruvettiin valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, luotiin Etelä-Savoon Essote, jossa haettiin hyötyä lähipalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhdistymisestä. Haluttiin turvata asukkaille tärkeät lähipalvelut, kuten esimerkiksi lääkäriin pääsy ja vanhustenhoito. Näihin palveluihin haluttiin panostaa ja kehittää. Halusimme myös rakentaa uuden sairaalan, joka tuo elinvoimaa, houkuttaa työntekijöitä ja jossa pystytään takaamaan ympärivuorokautinen päivystys ja hoito 24/7 ja synnyttäjille turvallinen ympäristö. Tähän työhön saimme valtiovallan luvan. On hyvä muistaa, että nämä investoinnit ja satsaukset Mikkelissä tarvitsevat muita kuntia ja yhteistyökumppaneita palveluiden käyttäjiksi.

 Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa maakunnassamme teimme asioiden valmistelua laajalla verkostolla ja mielestäni hyvällä yhteistyöllä. Johtamassani maakunnallisessa poliittisessa neuvottelukunnassa oltiin yli puoluerajojen yksimielisiä maakunta-ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta. Etelä-Savon maakunta, jos niin haluamme, pystyy yhdessä tarjoamaan hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut käyttämällä ylimaakunnallisia palveluita ja yliopistollisia sairaaloita. Etelä-Savon maakunta pystyy hoitamaan maakuntakaavoitusta, tarjoamaan hyviä asuin- ja yritystontteja, luomaan elinvoimaa meille tärkeistä metsistä, vesistöistä ja lähiruuasta. Mielestäni Etelä-Savon tulee olla 18 maakunnan joukossa myös jatkossa. Meidän tulee ottaa mallia maakunnallisista yrityksistä, jotka ovat toimineet kymmeniä vuosia maakunnallisesti ja antaneet työtä tuhansille ihmisille, miten toimitaan?

Valtiovallan toimenpiteiden tulee edesauttaa ja helpottaa työvoiman muuttoa Etelä-Savoon ja koko itäiseen Suomeen. Työllisyys- ja yrityspalveluiden tulee olla ketteriä ja hyvin saavutettavia. Itäinen Suomi tulee saattaa erityisalueeksi, jossa mm. verotuksellisin keinoin helpotetaan muuttoa takaisin.

Kirsi Olkkonen, kansanedustajaehdokas