Äänestä Olkkosen Kirsi nro 93 edelleen Mikkelin kaupunginvaltuuston

Näiden asioiden eteen haluan tehdä työtä

Menestyksen mahdollisuuksia
– uutta oppien ja eteenpäin katsoen

Lisää työtä ja työpaikkoja

Toimeentulo ja palvelut muodostavat elämän perustan. Kaikilla ihmisillä on oikeus työhön. Kaikki työ on arvokasta ja työn pitää löytyä Mikkelistä ja maakunnasta.

Ihmisten on voitava valita asuinpaikkansa. Mikkelin muuttotappio on käännettävä yhdessä muuttovoitoksi. Työvoiman liikkuvuutta työn perässä Mikkeliin ja maakuntaan tulee parantaa verohelpotuksin.

Luonto ja luontomatkailu ovat Mikkelin ja maakuntamme vahvuuksia

Luonnon tarjoamia mahdollisuuksia tulee kehittää kestävän kehityksen hengessä, erilaisten hankkeiden ja hankerahoituksen avulla. Lisääntyvät opastukset, veneretket ja ruokapalvelut matkailussa tarjoavat maaseudulle sen kaipaamaa elinvoimaa.

Toimivan ja nopean Itäradan ja Savonradan kunnosta huolehtimisen tulee olla Mikkelin ykkösasioita mm. työvoiman, elinkeinoelämän ja matkailunkannalta.

Yritysten, asukkaiden ja matkailijoiden kannalta Viitostien loppuun rakentamisen tärkeys Mikkelistä Juvalle on ollut kiistaton, mutta yhtä tärkeä on jatkossa myös valtatie 13:n merkitys. Valtatie 13:n yhteys Venäjälle on tärkeä niin kaupan kuin Järvi-Suomen matkailun kehittämisenkin kannalta. Puun saatavuuden ja jalostuksen kannalta tarvitsemme toimivan ja kunnossa olevan tieverkoston unohtamatta alempiasteista tieverkostoa.

Monipuolista koulutusta

Toisen asteen koulutustarjonnasta tulee huolehtia niin lukioissa kuin ammattikoulutuksessakin.

Jokainen nuori tulee kouluttaa ammattiin. Koulutuspolitiikalla on turvattava jatkokoulutusmahdollisuudet ammattikorkeakoulussa tai yliopistotasoisessa koulutuksessa omassa maakunnassa. Koulutuksella on myös vahva aluekehitysvaikutus. Koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeisiin ja kuunnella työelämän tarpeita

Jokaisessa maakunnassa tarvitaan yliopistotasoista koulutusta. Korkeatasoisella tutkimustoiminnalla luodaan uutta ja kehitetään työelämää.

Houkuttelevia asuinpaikkoja omaa kotia varten

Mikkelin vahvuus on laaja, vesistörikas maaseutu, jonka houkuttelevuutta asuin- ja yritysympäristönä tulee vahvistaa.

Kaavoituksella tulee taata asukkaiden mahdollisuudet valita asuin- ja toimintaympäristönsä.

Houkuttelevat, erilaiset asuinpaikat lisäävät myös uusia asukkaita ja rakentaminen luo kysyntää tarvikkeille ja palveluille.

Vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuutta muuttaa asuntonsa pysyväksi asunnoksi tulee ehdottomasti helpottaa.

Maaseutu tarvitsee myös toimivat laajakaistayhteydet. Toimivalla aluekehityksellä varmistetaan, että ne myös saadaan käyttäjille kohtuullisilla kustannuksilla. Laajakaistan toimivuus poistaa myös osaltaan työnteon esteitä.

Oikeus hyvinvointiin ja turvalliseen arkeen

Työn kautta varmistamme toimeentulomme ja se luo turvallisuutta. On tärkeää, että yritykset pystyvät toimimaan, laajenemaan ja kehittymään Mikkelissä ja kaikkialla Suomessa,

Palveluiden saatavuus on turvattava myös maaseudulla. Sote-uudistuksen varmistuttua on ehdottoman tärkeää varmistaa palveluiden saatavuus läheltä, olipa kyseessä lasten- tai vanhustenhuolto tai terveyspalvelut.

Mikkelissä työmatkat saattavat olla pitkiä, mutta toisaalta ajallisesti lyhyitä verrattuna ruuhka-Suomeen. Tiestön kunnosta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin liikenneyhteyksien ja julkisen liikenteen aikataulujen sopivuus.

Arjen turvallisuus on kuntalaisen perusoikeus. Oikeutemme on, että poliisi, ambulanssi tai paloauto tulevat paikalle aina tarvittaessa. Tämä oikeus ei saa olla kiinni postinumerosta tai asuinpaikasta. 

Turvallisuuteen kuuluu myös varmuus siitä, että ikääntyessä on olemassa riittävä turvaverkosto arjesta selviytymiseen. Tehostetun palveluasumisen yksiköitä tarvitaan ehdottomasti myös jatkossa lisää. Tarvitaan ikäihmisten perhehoitoa sekä omaishoitajien tukipalveluita.

Oikeus omannäköiseen elämään ja itsensä kehittämiseen eri ikävaiheissa

Hyvään arkeen kuuluvat terveet elämäntavat, riittävä vapaa-aika, sekä liikunnan lisääminen omassa elämässä.

Liikunta- ja harrastustiloilla on merkitystä myös asuinkuntaa valittaessa ja siksi Mikkelin on satsattava laadukkaisiin ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Harrastaminen ei saa olla kiinni varallisuudesta, ei nuorilla eikä aikuisilla.

Hyvinvointi ja liikunta tulee ottaa osaksi työkulttuuria ja vapaa-aikaa. Tulevaisuudessa työnantajia tulee kannustaa lisäämään liikuntaa työpäivien lomaan esim. muuttamalla kokouksia kävelykokouksiksi.

Vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta on aina kotona. Vanhempia ja perheitä täytyy tukea vaativassa kasvatustehtävässä luomalla käytäntöjä ja mahdollisuuksia, joiden avulla terveellinen ja turvallinen arki ovat elämän peruslähtökohtia.