Ehdokashaastattelu: Kirsi Olkkonen haluaa oman alueen arvostamista — ”Elinvoimaa on haettava omista vahvuuksistamme”

Kirsi Olkkonen (kesk.) sanoo, että leikatut koulutuspaikat on palautettava. Saimaa, matkailu ja vapaa-ajan asuminen ovat mahdollisuuksia.

Teksti Taru Hokkanen

Kirsi Olkkonen kirjoitti taululle vaaliteesinsä.

Kansanedustajaehdokas Kirsi Olkkonen (kesk.), onko oman puolueesi oltava vaalien jälkeen hallituksessa ja mitkä ovat mieluisimmat kumppanit?

— On tärkeä olla hallituksessa. Suomen kuntoon laittaminen on vielä kesken.

— Sote- ja maakuntauudistus on saatava tällä kaudella maaliin. Korjattavaa jää seuraavalle hallitukselle.

— Hallituskumppanit riippuvat vaalituloksesta ja hallitusohjelmasta. On avoimesti oltava yhteistyötä kaikkien kanssa.

Millä keinoilla alueellemme saadaan lisää elinvoimaa?

— Omia vahvuuksia ovat metsä, vesi ja ruoka. Näen Saimaan ja vapaa-ajan asumisen mahdollisuutena. Omaa aluetta on arvostettava enemmän.

— Jos joku saa työpaikan, tulee tänne ja haluaa vaihtaa kesäasunnon ympärivuotiseen asumiseen, sitä on edistettävä. Kaavoituksen tulee olla rohkeaa ja ajantasaista.

— Yhteydet ja saavutettavuus ovat tärkeitä. Olemme laajakaistayhteyksien valkea läiskä. Maakuntien yhteistyöllä on saatu Viitostie. Vielä on varmistettava myös 13-tien kunnostus sekä nopeat raideyhteydet.

Millaiset keinot valitsisit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

— Jokainen voi tehdä itse omalla käyttäytymisellään.

— Autoilua ei voi pitkien etäisyyksien maakunnassa poistaa, mutta voidaan siirtyä uusiin polttoainemuotoihin, esimerkiksi biokaasuun. Sähköauto ei ole vaihtoehto ennen kuin latauspisteitä saadaan lisää, ja sähköauton hintakin on kallis.

— Auton käytöstä ei voi rangaista, jos asut kaukana ja olet yrittäjä tai muualla työssä. Harvaan asutussa maassa ei voi luopua autoista tai sitten voidaan lopettaa puheet esimerkiksi matkailusta ja vapaa-ajan asumisesta elinkeinona.

— Hiilinielukysymyksessä on todettu, että lasketut hakkuumäärät voidaan toteuttaa. Pellot on pidettävä ruoantuotannossa, mutta jos ei ole tarvetta, ne voidaan metsittää.

Miten taataan vanhustenhuoltoon riittävät resurssit ja valvonta?

— Sote- ja maakuntauudistus on tehtävä, ja on oltava sekä julkista että yksityistä palvelutuotantoa.

— Voisimme mennä kohti perhekotimallia. Kotihoitoa ei tule unohtaa. Ikäihmiset on hoidettava lähellä kotia, eikä kuljetella ympäri maakuntaa. Hoivapalveluilla ei saa tehdä bisnestä.

— Kannatan hoitajamitoituksen nostamista 0,7-tasolle. Määrä voi tosin vaihdella tilanteen mukaan.

— Hoitotyön arvostusta on nostettava ja harkittava lääkärien koulutuksen lisäämistä. Jos oma henkilöstö ei riitä, voidaan arvioida työperäistä maahanmuuttoa.

Pitäisikö oppivelvollisuutta pidentää?

— Perusopetuksessa voisi olla yksi luokka lisää, ei automaattisesti, mutta jos nuori ei ole löytänyt jatkopaikkaa, lisävuosi on paikallaan. Jokainen peruskoulun päättänyt nuori tulee kouluttaa ammattiin.

— Olen koulutuksen kannattaja. Ammatillisen koulutuksen paikkoja on oltava nyt, kun on työvoimapulaa.

— Koulutuspaikkoja on leikattu. Paikat on palautettava ja kohdennettava koulutus oikein.

Kuka ihminen on sinuun eniten vaikuttanut?

— Oma isä. Hän oli viisi vuotta sodassa, maanviljelijä ja kuntapoliitikko. Hän on antanut arvot työntekoon ja toisesta välittämiseen.

Olet ollut Mikkelin valtuutettuna kuusi vuotta ja sitä ennen Ristiinan luottamustehtävissä. Oletko tyytyväinen saavutuksiisi?

— Aina sitä on arvioitava. Kuntaliitosvaihe ei ollut helppo, mutta olen tyytyväinen liitokseen.

— Välillä kuntapäättäjänä on vaikeaa. Julkinen talous panee miettimään miten selvitään. Antaa kyllä voimaa, kun näkee, että on saanut lasten ja vanhusten asemaan parannusta.

Kirsi Olkkonen

Keskustan 58-vuotias kansanedustajaehdokas Mikkelistä.