Kannanotto piirikokouksessa Mäntyharjulla

Keskustan Etelä-Savon piirin kansanedustajaehdokkaat Keskustan Etelä-Savon
piirin vuosikokouksessa 17.3.2019:

Etelä-Savo kehittyy yhteistyöllä – tarvitsemme
koulutusta, yrittäjyyttä, työvoimaa ja ihmisten lähipalveluita
Etelä-Savon Keskustan kansanedustajaehdokkaat ovat huolissaan maakuntamme
alenevasta väestön määrästä ja asukkaiden muutosta maakunnasta pois. Tämä näkyy
mm. yritysten vaikeutena rekrytoida työntekijöitä. Maakunnassamme tarvitaan vahva
yhteinen tahto ja näkemys toimenpiteistä, joiden avulla käännämme hienon
maakuntamme väestön muuttotappion muuttovoitoksi. Keskustan ehdokkaat haastavat
muut puolueet ja toimijat yhteiseen toimintaan tämän asian puolesta.
Etelä-Savon maakunta tarjoaa luonnon ja etäisyyksien puolesta hyvän elämän
mahdollisuudet asua ja yrittää. Ei rajoiteta asumispaikkoja, kaavoitetaan ympäri
maakuntaa hyviä rakennus- ja yritystontteja sekä edesautetaan vapaa-ajanasuntojen
muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Maakunta säilyy ja kehittyy koulutuksen ja
tutkimuksen avulla. Nuoret arvostavat hyvää koulutusta ja tähän tulee satsata, että
koulutus saadaan Etelä-Savossa vetovoimaiseksi.
Valtiovallan toimenpiteiden tulee edesauttaa ja helpottaa työvoiman muuttoa Etelä-
Savoon ja koko itäiseen Suomeen. Itäinen Suomi tulee saattaa erityisalueeksi, jossa mm.
verotuksellisin keinoin helpotetaan muuttoa takaisin.
Etelä-Savon Keskustan ehdokkaat haluavat säilyttää maakuntamme elävänä ja asuttuna.
Lähipalvelujen säilyttämiseen, kehittämiseen ja saavutettavuuteen on panostettava.
Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu on antanut tällä työlle hyvän pohjan. On
tärkeää turvata kuntien ja pitäjien taajamien lähipalvelut kuten mm. lääkäri- ja
vanhuspalvelut.
Lähipalveluiden kehittäminen on jatkuvaa työtä. Asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat ovat
maakuntamme ja kuntiemme voimavara ja heidän elämänsä tulee tehdä turvalliseksi ja
helpoksi. Esitämme, että jokaisen kunnan ja pitäjän keskustaajamasta tulee löytyä
palvelupiste, jossa pystyy hoitamaan sujuvasti Kela-asioita, TE-palveluita, veroasioita ja
poliisin lupapalveluita. Palvelu voi olla myös kiertävä auto tai muu liikuteltava piste,
jossa annetaan neuvoja ja käytännön apua asioiden hoitamiseen.
Kaikilla ei ole tietokonetta, sitä ei osata käyttää eivätkä nettiyhteydet toimi joka
paikassa. Esim. pankkipalvelut menevät kauemmaksi ja palvelua tarvitaan. On
yhteistyön ja palvelun aika ja me olemme mukana kehittämässä sitä.
Etelä-Savon kansanedustajaehdokkaat