Tervehdyspuhe Etelä-Savon piirin 100-vuotisjuhlassa

Puheeni piirin puheenjohtajana Keskustan Etelä-Savon piirin 100-vuotisjuhlassa Mikkelissä 26.1.2019

Arvoisa ministeri, puoluesihteeri ja juhlayleisö,

Tunnen suurta kiitollisuutta ja kunnioitusta edessänne, tänä päivänä, tässä hetkessä, Keskustan Etelä-Savon piirin 100-vuotisjuhlassa.

Millainen oli Suomi vuonna 1919, kun Keskustan Etelä-Savon piiri perustettiin Pieksämäellä?

Suomi oli itsenäistynyt kaksi vuotta aiemmin, kansakunta kävi sisällissodan 1918. Tuleva presidentti Kyösti Kallio näki, että jotain on tehtävä, jotta kansakunta selviää noista repivistä hetkistä. Kallio näki sovinnon tarpeellisuuden, Suomen eheyden sodan loputtua ja piti kuuluisan puheen Nivalan kirkossa 1918. "Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia; Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvänsä täällä”

Suomessa kannatettiin tähän aikaan myös monarkiaa, taisteltiin hallitusmuodoista - tasavaltalaisuus kuitenkin voitti. Saavutettu itsenäisyys oli suomalaisille tärkeää. Tuona aikana järjestötyö alkoi vahvistua, yhdistystoiminta ja osallistuminen yhteisiin asioihin lisääntyä. Suomea alettiin kehittää yhdessä. Tulevaisuudenusko oli vahva. Tässä ajassa 26.1.1919, 100 vuotta sitten piirimme perustettiin.          

Entä nyt? Nykyisin elämme ajassa, jossa aate ja arvot ovat välillä ristiaallokossa ja eurot tuntuvat hallitsevan päätöksentekoa. Piirin puheenjohtajana seuraan välillä huolestuneena kuntien ja maakunnan taloutta, asukkaiden palveluiden säilymistä, sitä, että kaikista pidettäisiin huolta eikä kukaan jäisi yksin. Jokaisella eteläsavolaisella piirimme alueella tulee olla oikeus valita asuinpaikkansa oman elämäntilanteensa mukaan niin kaupungissa kuin maaseudulla.

Keskustalle, kuten Keskustan Etelä-Savon piirille, politiikka on ratkaisujen hakemista.Se on myös vastuullisuutta tulevaisuudesta. Keskustan Etelä-Savoa ja Suomea on rakennettu ja rakennetaan yhdessä maltillisesti, sovittelevasti ja yhteiskunnallista vastakkainasettelua välttäen. Keskusta on sillanrakentaja puolueiden välillä.

100-vuotias Keskustan Etelä-Savon piiri on kulkenut matkan yhdessä jäsenten, puolueen, kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa. Piirin puheenjohtajana on ollut hienoa nähdä, kuinka piiristämme nousee päättäjiä myös maamme poliittisille paikoille, kuten Ahti Karjalainen pääministeriksi, Olli Rehn elinkeinoministeriksi ja Euroopan Unionin komissaariksi sekä Jari Leppä maa- ja metsätalousministeriksi. Aluekehityksen ja asioiden hoidon kannalta on hyvä, että näin tapahtuu myös jatkossa.

Lähdemme piirimme uudelle 100-vuotistaipaleelle luoden tulevaa ja olemalla edelläkävijöitä asioiden hoidossa. On hyvä muistaa juuremme, välittää kanssaihmisistä ja pitää kaikki mukana yhteiskunnassamme. Luottamuksen säilyttäminen poliittiseen toimintaan ja ihmisten asioiden edistämiseen on edelleen asia, joka takaa Keskustan Etelä-Savon piirin vahvan aseman suurimpana poliittisena järjestönä myös tulevina vuosina.

Kiitän Keskustan Etelä-Savon piirin jäseniä, henkilökuntaa, puoluetta, sisarjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita arvokkaasta työstä piirimme menestyksen eteen 100-vuotistaipaleella.

Jatketaan tätä yhteistyötä seuraavallakin 100-vuotistaipaleella.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää juhlapäivää!