Kirsi Olkkonen – ehdolla Mikkelin kaupunginvaltuustoon

Näiden asioiden eteen haluan tehdä työtä

Menestyksen mahdollisuuksia
– uutta oppien ja eteenpäin katsoen

Riittävästi työtä ja työpaikkoja

Toimeentulo ja palvelut muodostavat elämän perustan. Kaikilla ihmisillä on oikeus työhön. Kaikki työ on arvokasta ja työn pitää löytyä omasta maakunnasta.

Ihmisten on voitava valita asuinpaikkansa. Itäisen Suomen muuttotappio on käännettävä yhdessä muuttovoitoksi. Työvoiman liikkuvuutta työn perässä maakuntiin tulee parantaa verohelpotuksin.

Maakuntiemme vahvuudet, kuten luontomatkailu, luovat lisää työpaikkoja

Luonnon tarjoamia mahdollisuuksia tulee kehittää matkailullisesti kestävän kehityksen hengessä, erilaisten hankkeiden ja hankerahoituksen avulla. Lisääntyvät opastukset, veneretket ja ruokapalvelut matkailussa tarjoavat maaseudulle sen kaipaamaa elinvoimaa.

Yritysten, asukkaiden ja matkailijoiden kannalta Viitostien loppuun rakentamisen tärkeys Mikkelistä Juvalle on kiistaton, mutta yhtä tärkeä on jatkossa myös valtatie 13:n merkitys. Valtatie 13:n yhteys Venäjälle on tärkeä niin kaupan kuin Järvi-Suomen matkailun kehittämisenkin kannalta. Puun saatavuuden ja jalostuksen kannalta tarvitsemme toimivan ja kunnossaolevan tieverkoston unohtamatta alempiasteista tieverkostoa.

Toimivan ja nopean itäradan ja Savonradan kunnosta huolehtimisen tulee olla valtion ykköskorissa.

Jokaiseen maakuntiemme kaupunkiin ja kuntaan tulee luoda omat kehitysstrategiat. Kunnat ovat erilaisia ja ne tarvitsevat valtiovallan tukea kehitykseen omalla painotuksellaan. Kuntien ja maakuntien kehittämistyössä on muistettava, että paras tietämys löytyy omalta alueelta. Siksi aluekehitys pitää palauttaa kunniaan. Kaikkea ei voi siirtää Etelä-Suomeen eikä kaikkia palveluita voi kunnallisessa toiminnassa yksityistää. Elämme EU-Suomessa ja siksi EU:n tarjoamat mahdollisuudet omien maakuntien kehittämiseen on hyödynnettävä vahvalla edunvalvonnalla. Suomeen ei saa syntyä eriarvoisia alueita, vaan Suomi elää erilaisista alueista.

Riittävästi koulutusta

Toisen asteen koulutustarjonnasta tulee huolehtia niin lukioissa kuin ammattikoulutuksessakin. Kaikkia koulutuspaikkoja ei pidä keskittää isoihin yksiköihin. Pienissä pärjäävät paremmin lisäapua opiskeluun tarvitsevat opiskelijat.

Jokainen nuori tulee kouluttaa ammattiin. Koulutuspolitiikalla on turvattava jatkokoulutusmahdollisuudet ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa omissa maakunnissa. Koulutuksella on myös vahva aluekehitysvaikutus. Koulutuksen tulee vastata työelämän tarpeita ja kuunnella työelämää.

Emme myöskään voi käpertyä vain omiin maakuntiimme. Uusia avauksia ja harjoittelupaikkoja tulee hakea ulkomailta ja tuoda osaamista Suomeen.

Jokaisessa maakunnassa tarvitaan yliopistotasoista koulutusta. Korkeatasoisella tutkimustoiminnalla luodaan uutta ja kehitetään työelämää.

Riittävästi asuinpaikkoja omaa kotia varten

Maakuntiemme ja kuntien vahvuus on laaja, usein vesistörikas maaseutu, jonka houkuttelevuutta asuin- ja yritysympäristönä tulee vahvistaa.

Kaavoituksella tulee taata asukkaiden mahdollisuudet valita asuin- ja toimintaympäristönsä.

Houkuttelevat, erilaiset asuinpaikat lisäävät myös uusia asukkaita ja rakentaminen luo kysyntää tarvikkeille ja palveluille.

Vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuutta muuttaa asuntonsa pysyväksi asunnoksi tulee ehdottomasti helpottaa.

Maaseutu tarvitsee myös toimivat laajakaistayhteydet. Toimivalla aluekehityksellä varmistetaan, että ne myös saadaan käyttäjille kohtuullisilla kustannuksilla. Laajakaistan toimivuus poistaa myös osaltaan työnteon esteitä.

Oikeus turvalliseen arkeen

Työn kautta varmistamme toimeentulomme ja se luo turvallisuutta. Voimme toimia ja hoitaa osuutemme yhteiskunnassa sekä saamme nauttia vapaa-ajan virikkeistä ja palveluista. Siksi on tärkeää, että yritykset pystyvät toimimaan, laajenemaan ja kehittymään kaikkialla Suomessa.

Palveluiden saatavuus omasta lähiympäristöstä lisää turvallisuutta. Maakunta- ja sote-uudistuksen varmistuttua on ehdottoman tärkeää varmistaa peruspalveluiden saatavuus läheltä, olipa kyseessä lasten- tai vanhustenhuolto, perusopetus, harrastusmahdollisuudet tai terveyspalvelut. Huomiota tulee kiinnittää peruspalveluiden tuottamistapoihin yli kuntarajojen ja maakuntien.

Maaseutuvoittoisissa maakunnissa työmatkat saattavat olla pitkiä, mutta toisaalta ajallisesti lyhyitä verrattuna ruuhka-Suomeen. Tiestön kunnosta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin liikenneyhteyksien ja aikataulujen sopivuus niitä käyttäville.

Arjen turvallisuus on kuntalaisen perusoikeus. Se, että poliisi, ambulanssi tai paloauto tulevat paikalle silloin, kun tarvitaan, on oikeutemme. Tämä oikeus ei saa olla kiinni postinumerosta tai asuinpaikasta. 

Turvallisuuteen kuuluu myös tietoisuus siitä, että ikääntyessä on olemassa riittävä turvaverkosto.  Asuitpa omassa kodissasi tai siirryitpä palvelua tarjoavaan yksikköön. Tehostetun palveluasumisen yksiköitä tarvitaan ehdottomasti myös jatkossa. Alan ammattilaiset tarjoavat apua ja palveluita. Ikääntymisen haasteeseen vastataan suuntaamalla taloudellisia resursseja vanhuksiin ja ammattilaisten koulutukseen.

Oikeus omannäköiseen elämään ja itsensä kehittämiseen elämänvaiheitten mukaan

Hyvään arkeen kuuluvat terveet elämäntavat ja riittävä vapaa-aika. Hyvä satsaus tulevaisuuteen on liikunnan lisääminen omassa elämässä ja liikunnalliset harrastusmahdollisuudet elinympäristössä. Liikunta- ja harrastustiloilla on merkitystä myös asuinkuntaa valittaessa, siksi kuntien on budjeteissaan huolehdittava hyvistä harrastusmahdollisuuksista. Harrastaminen ei saa olla kiinni varallisuudesta ei nuorilla eikä aikuisilla.

Hyvinvointi ja liikunta tulee ottaa osaksi työkulttuuria ja vapaa-aikaa. Tulevaisuudessa työnantajia tulee kannustaa lisäämään liikuntaa työpäivien lomaan esim. muuttamalla kokouksia kävelykokouksiksi.

Vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta on aina kotona. Vanhempia ja perheitä täytyy tukea vaativassa kasvatustehtävässä luomalla käytäntöjä ja mahdollisuuksia, joiden avulla terveellinen ja turvallinen arki ovat elämän peruslähtökohtia.